کنکور اندیشمندانه با
موسسه آموزشی اندیشه

اخبار موسسه اندیشه

اخبار گروه: نکته 11 تا 16-گروه علمی آموزشی اندیشه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
اخبار گروه: نکته 11 تا 16-گروه علمی آموزشی اندیشه
نکته 11 تا 16

نکته 11 تا 16 نكته یازدهم تأثیر نماز بر بیماریهای پوست در شماره های گذشته پس از بحث كوتاه پیرامون برخی فواید پزشكی اوقات نماز به مقدمات نماز و طهارت نمازگزار توجه كردیم و برخی فایده های طبی مترتب بر آن را به اختصار اشاره نمودیم. از جمله پیرامون اهمیت نظافت دست و صورت كه بر اثر نماز به انسان هدیه می گردد سخن گفتیم. اما در ادامه وضو، ف...


تعداد بازدید : 11648