کنکور اندیشمندانه با
موسسه آموزشی اندیشه

اخبار موسسه اندیشه

اخبار گروه: مسائلی كه در مذهبی بارآوردن كودك باید مد نظر داشت-گروه علمی آموزشی اندیشه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
اخبار گروه: مسائلی كه در مذهبی بارآوردن كودك باید مد نظر داشت-گروه علمی آموزشی اندیشه
مسائلی كه در مذهبی بارآوردن كودك باید مد نظر داشت

مسائلی كه در مذهبی بارآوردن كودك باید مد نظر داشت اصول پرورش مذهبی : در این مبحث اصول و نكاتی كه رعایت آن از طرف والدین و مربی جهت پرورش صحیح مذهبی كودك ضرورت دارد مطرح می شود: 1- اصل حب: اساس تربیت در سال های اولیه تولد بر روی محبت است . كودك باید چنان خوگیرد كه از آنچه مورد نظرش نیست چشم بپوشد . به عبارت دیگر مربی بدون سختگیری بسیا...


تعداد بازدید : 11261