کنکور اندیشمندانه با
موسسه آموزشی اندیشه

اخبار موسسه اندیشه

اخبار گروه: روش های كاربردی آموزش نماز به كودكان-گروه علمی آموزشی اندیشه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
اخبار گروه: روش های كاربردی آموزش نماز به كودكان-گروه علمی آموزشی اندیشه
روش های كاربردی آموزش نماز به كودكان

روش های كاربردی آموزش نماز به كودكان برای رسیدن به اهداف تربیت دینی و ترویج فرهنگ نماز، همكاری همه ارگان‌ها و نهادها بویژه نهادهای فرهنگی و تربیتی ضرورت نام دارد. خانه، مدرسه و جامعه (مسجد، رسانه‌ها و...) در انجام دادن وظایف تربیتی و پرورش مسائل دینی، مكمل یكدیگرند. پیوند و ارتباط نزدیك خانه، مدرسه و جامعه (مسجد و رسانه‌ها ...


تعداد بازدید : 11458