کنکور اندیشمندانه با
موسسه آموزشی اندیشه

اخبار موسسه اندیشه

اخبار گروه: راه كارهای آموزش نماز به كودكان و نوجوانان-گروه علمی آموزشی اندیشه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
اخبار گروه: راه كارهای آموزش نماز به كودكان و نوجوانان-گروه علمی آموزشی اندیشه
راه كارهای آموزش نماز به كودكان و نوجوانان

راه كارهای آموزش نماز به كودكان و نوجوانان باید كودك را به مظاهر عمل و تكرار در این ظاهر انس دهیم تا باطن او شكل گیرد. تجارب و تعالیم علمی نشان داده اند، كه حتی عمل ریایی در صورت تكرار در فردی تثبیت می‌شود. پس از تثبیت، می‌توان یك عمل ریایی را به صورت واقعی و بی ریا درآورد; به شرط اینكه نیت عمل را عوض كند. این روش، بویژه درباره ك...


تعداد بازدید : 11577