کنکور اندیشمندانه با
موسسه آموزشی اندیشه

اخبار موسسه اندیشه

اخبار- موسسه علمی آموزشی اندیشه
نکته 6 تا 10
نکته 6 تا 10 نكته ششم تأثیر نماز بر عفونت كلیه و مجاری ادراری سلامت دستگاه ادراری انسان، بخصوص "كلیه ها تأثیر بی نهایت مهمّی در ادامه حیات انسان دارد و بیماری كلیوی از دردناكترین و پرمخاطره ترین، گرفتاریهای جسمی است. در این میان عفونت دستگاه ادراری كه یكی از شایعترین علل مراجعه بیماران به مطب پزشكان می باشد علاوه بر آن كه خود بخود و به تنهایی بیماری آزار دهنده ای است گاهی سبب بروز ب ...
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ تعداد بازدید: 12129

نکته 6 تا 10

نكته ششم
تأثیر نماز بر عفونت كلیه و مجاری ادراری
سلامت دستگاه ادراری انسان، بخصوص "كلیه ها تأثیر بی نهایت مهمّی در ادامه حیات انسان دارد و بیماری كلیوی از دردناكترین و پرمخاطره ترین، گرفتاریهای جسمی است.
در این میان عفونت دستگاه ادراری كه یكی از شایعترین علل مراجعه بیماران به مطب پزشكان می باشد علاوه بر آن كه خود بخود و به تنهایی بیماری آزار دهنده ای است گاهی سبب بروز بیماریهای دیگر نیز در بدن انسان می شود.
بعنوان مثال برخی عفونتهای دستگاه ادراری می تواند گاهی باعث نارسا شدن و از كارافتادگی كلیه شوند یا عفونت كلیوی در خون و در نتیجه در تمام بدن پخش شود یا برخی عفونتها ممكن است به ایجاد سنگ كلّیه در بیماران منتهی شوند  كه همه اینها نشانه اهمیّت موضوع است.
ادرار پس از آن كه توسّط دو كلّیه انسان تولید شد، توسّط دو لوله موسوم به "حالب" كه كلیه ها را به مثانه وصل می كنند. به مثانه تخلیه می شود تا بدان وسیله از بدن دفع گردد. حال چنانچه مثانه به موقع از ادرار خالی نشود، ادرار از مثانه به حالبها و حتی كلیه باز می گردد و همین "برگشت ادرار از مثانه به حالبها، سبب ایجاد استعداد در فرد برای ابتلا به عفونت كلیه می شود"  و به این ترتیب كسانی كه در شبانه روز، بنا به هر علّتی بندرت ادرار می كنند به طور جّدی در معرض خطر هستند.
اما در رسایل فقهی توضیح المسایل، یكی از مبطلات وضو و نماز، خروج بول و غائط وریح، از بدن انسان درج شده است و این موضوع سبب می شود كه شخص نمازگزار و احیاناً دائم الوضو، برای پرهیز از ابطال عبادتش بطور معمول و برحسب عادت، قبل از وضو، به تخلیه ادرار بپردازد. (تعبیۀ بیت الخلاء در مجاورت وضو خانۀ مساجد در واقع به منظور پاسخ به این عادت پسندیده و سلامتی بخش صورت می گیرد).
به این ترتیب حداقل سه بار، دفع ادرار از بدن، در زمانهایی به فواصل مناسب نسبت به یكدیگر، و در حّدی كه برای یك انسان طبیعی لازم است، فرد را در مقابل ابتلاء به عفونتهای كلیه و دستگاه ادراری مصون می سازد و می تواند بعنوان نكته ای مهّم پیرامون نماز مورد توجه قرار گیرد.
نكته هفتم
تأثیر نماز بر عفونتهای گوارشی
عوامل عفونی مختلف اعم از باكتریها، ویروس ها و انگل ها، می توانند باعث درگیری دستگاه گوارش انسان و مشكلات متعدد ناشی از آن شوند. این مشكلات می توانند از یك خارش سادۀ شبانه بر اثرابتلا به نوعی انگل، تا اسهالهای وحشتناك تظاهر كنند. امّا یكی از برجسته ترین مواردی كه در آن شعار معروف علم طب كه می گوید "پیشگیری همیشه مؤثرتر از درمان است" صدق می كند، همین مورد عفونتهای گوارشی است.
دانش پزشكی، امروزه عامل انتقال بسیاری از عوامل عفونی را صطلاحاً Fecal -Oral (مدفوعی - دهانی) شناسایی كرده است كه یك گروه عمده از این عوامل عفونی دارای این ویژگی هستند كه پس از اجابت مزاج بر روی دست باقی می مانند و بعداً در موقع غذا خوردن و از طریق دهان وارد بدن می شوند و ایجاد بیماری می نمایند.
 از این جهت امروزه در همۀ ممالك پیشرفته اوّلین اصل بهداشتی كه برای مقابله با عفونتهای گوارشی به همگان (به خصوص اطفال) آموزش داده می شود، شستشوی دستها قبل از غذا خوردن و پس از اجابت مزاج است و به این ترتیب تأثیر نظافت دستها در پیشگیری از گروه زیادی از بیمارهای عفونی باور نكردنی است.
 امّا فرمان وضو كه در آیۀ شریفۀ 9 از سورۀ مباركه مائده در قرآن مجید، صادر شده است، به سادگی و صراحت امر به شستشوی دستان (تا آرنج) می كند و 14 قرن پیش با بیان دستوری پیرامون نماز، پیام آور نكته ای می شود كه علم بشری در آستانۀ قرن بیست و یكم به اهمیت بیش از پیش آن، دست یافته است.
مقارنت اوقات نماز با سه وعدۀ معمول غذایی (صبحانه و نهار و شام) یا حتی وعده های غذا هنگام روزه داری (سحر و افطار) سبب می شود كه شخص نمازگزار، موقع انجام وضو (كه معمولاً متعاقب اجابت مزاج نیز هست) خودبخود به شستشوی دستها بپردازد و هر گونه عامل بیماریزای عفونی را از دستهای خویش بزداید و در نتیجه موقع صرف غذا، هیچ عامل عفونی ناشی از دست آلوده موفق به ایجاد بیماری در بدن او نشود.
نكتۀ هشتم
تأثیر نماز بر ایمنی حواس
پیامبر اكرم (ص): وضو كلید نماز و نماز كلید بهشت است.
دانش بشری از سالها پیش حواس انسان را در پنج عنوان (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) طبقه بندی می كند و همین حواس پنجگانه هستند كه رابطۀ گستردۀ انسان و دنیای اطراف او را شكل می دهند.
درشماره های گذشته به چند مزیت پزشكی پیرامون نظافت دست ناشی از وضو، توجه یافتیم و اینك به نظافت صورت رسیده ایم كه آن نیز در آیۀ شریفۀ 9 از سورۀ مباركۀ مائده، بعنوان یك فرمان لایتغیر الهی بر عموم مسلمانان واجب شده است.
دراهمیت نظافت صورت شاید همین یك نكته كافی باشد كه چهار حس از مجموع حواس پنجگانه بشری در وابستگی كامل با صورت بسر می برند. تماس آب كه منشأ پاكیزگی و حیات است به صورت علاوه بر محاسن متعددی كه از جهت برقراری تعادل ناقل های عصبی در بدن انسان دارد (و ما در بحث مربوطه، به آن خواهیم پرداخت) از دیدگاه مقابله با آلودگیهایی كه ممكن است، در چشم، بینی، دهان و پوست صورت و... ایجاد بیماری كنند مهم است. بخصوص كه در مستحبات وضو شستشوی صورت، حین باز بودن چشم، استنشاق و چشیدن كمی آب، حین وضو، و همچنین استفاده از شانه و مسواك ذكر شده است.
با این كه دست قدرتمند صنع الهی، چنان ساختمان گوش و بینی و چشم و... را آفریده است كه خودبخود مقاومت بی نظیری در مقابل آلودگی می كنند و روزانه بارها و بارها بدون آنكه انسان وقوفی پیدا كند، آلودگیها را از خود دور می سازند (مثلاً در گوش جریان موم، در بینی موهای ریز متعدد، در چشم پلك زدن و اشك و...) امّا چنانچه آب نیز در شستشوی صورت بكار برده شود، ماحصل فعالیت پاك كنندگی اعضای صورت به نتیجه خواهد رسید. علاوه بر این كه حداقل 3 بار شستشوی صورت هر گونه آلودگی محیطی را نیز از آن خواهد زدود  توجه به این نكته مهّم است كه دو راه عمدۀ ابتلا به عفونتها (دهانی و استنشاقی) هر دو مربوط به محدودۀ صورت هستند.
در هر صورت دستور قرآن مبنی بر شستن دستها و صورت قبل از نماز با توجه به این كه این اعضاء معمولا پوشانده نمی شوند (حتی در مورد حجاب خانمها مورد استثناء واقع شده اند = وجه و كفین) و در نتیجه با وجود اهمیت آنها از نظر تمركز حس های پنجگانه، در معرض آلودگی دائمی هستند، می تواند حاوی حكمتهای بی شمار باشد، كه در سطور گذشته با اختصار، به مشتی نمونۀ خروار اشاره شد.
نكته نهم
تأثیر نماز بر عفونت ها تنفسی
به علت پراكنده بودن عوامل عفونی متعدد در محیط اطراف و هوای تنفسی انسان، و با توجه به این كه استنشاق میكروب از طریق بینی روش عمدۀ انتقال این عفونتهاست، بیماریهای عفونی تنفس، بوفور بوقوع می پیوندد. این مشكلات بویژه در فصل سرما كه تجمع افراد در محیطهای بسته افزایش می یابد و ویروس ها و باكتری ها امكان رشد و بیماریزایی زیادتری پیدا می كنند بیشتر می شود و به همین علت است كه در فصل سرما شایعترین علت مراجعۀ اطفال و بزرگسالان به مطب و كلینك های عمومی، بیماری Commoncold (سرماخوردگی) و عوارض متعدد ناشی از آن است و همانطور كه اشاره شد، عمدۀ این درگیری ها، ناشی از انتقال عامل بیماریزا از طریق بینی است.
امّا از جمله مواردی كه در حین وضو، مورد توصیه مؤكد قرار گرفته است، سه مرتبه، چشیدن و استنشاق آب سرد و پاك است و حتی شستن قسمتی از درون بینی حین وضو، توسط برخی از علمای شیعه واجب اعلام شد است (رجوع شود به مسأله 241 از رسالۀ توضیح المسایل حضرت آیت ... العظمی اراكی (ره).
با توج به آن كه اولین سد دفاعی بدن در مقابل عفونتهای تنفسی موهای ریزی هستند كه در مخاط بینی تعبیه شده اند، عوامل عفونی متعددی از جمله بسیاری از ویروس ها و باكتری ها و حتی عامل بیماری سل در این موها متوقف می شوند و جلوی حركت آنها به قسمتهای دیگر دستگاه تنفس گرفته می شود.
بر این اساس چنانچه مسلمین در مقدمات نماز و حین وضو دستور اسلامی استنشاق آب سرد را اجرا نمایند، همه روزه چند نوبت میكروبهای مجرای تنفس را زدوده و مجرای تنفسی خود را تمیز و پاكیزه می نمایند و بدین ترتیب از بروز بیماریهای متعدد تنفسی در امان خواهند بود.
نكتۀ دهم
تأثیر نماز بر بیماریهای دهان و دندان
حدیث از پیامبر اكرم (ص): دو ركعت نماز با مسواك بهتر از هفتاد ركعت بدون آنست.
طی شماره های گذشته از نه نكته پزشكی پیرامون نماز سخن گفته ایم و به امید یاری پروردگار در شماره های آینده سبك و سیاق سابق را ادامه خواهیم داد.
اما نكته ای كه در دهمین شمارل قابل توضیح است، توجه دادن به این حقیقت متعالی است كه روح حقیقی نماز و فلسفۀ شكوهمند آن چیزی جز عبودیت محض در مقابل آفرینشگر یگانۀ هستی و ابراز خشوع بندۀ ناتوان در پیشگاه قادر متعال نیست و هرآنچه كه اندیشمندان و قلم به دستان، پیرامون فواید گوناگون نماز در عرصه های مختلف بگویند و بنویسند، تنها به منزلۀ حاشیه ای بر این متن گهربار خواهد بود. و اما نكتۀ امروز
دهان انسان را برخی قلب دوم بدن نامیده اند و توجه به این نكته كه چنانچه میحط دهان فردی تمیز باشد، آن فرد از ابتلا به بسیاری از بیماریها در امان است، این نامگذاری را بسیار مناسب جلوه می دهد.
بعنوان مثال عفونتهای دهان و دندان بویژه در كودكان، نقش مهمی در ایجاد بیماریهای روماتیسمی دارد. و نقش دندانها در حفظ زیبایی و قدرت جویدن و صحبت كردن به خوبی مشخص است و حتی نبودن دندانهای سالم و زیبا برای بانوان و دوشیزگان (بخصوص) اثرات روانی زیادی باقی می گذارد. چرا كه در كتابهای علمی دندانپزشكی می خوانیم: نیمی از زیبایی بشر منوط به صورت او و از این مقدار 3/2 آن مربوط به دهان و دندانها است.
رعایت بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماریهای مختلف آن، از جمله پوسیدگی دندانها و بیماریهای پریودنتال (بیماریهای لثه و بافتهای پشتیبان) و... به بهترین شكل بوسیلۀ مسواك زدن، انجام می پذیرد.
اما دین مبین اسلام، از قرنها پیش با توصیه های مؤكد، مسلمانان را به طرف این نكتۀ درخشان بهداشتی هدایت نموده است تا جایی كه پیامبر اكرم (ص) می فرمودند: "اگر بر امتم سخت نمی شد مسواك زدن را واجب می كردم" و حتی در حدیثی دیگر نحوۀ مسواك زدن را از بالا به پایین و از پایین به بالا ذكر نموده اند كه مطابق با جدیدترین توصیه های علمی دوبارۀ روش مسواك زدن است.
علاوه بر آن در كتب گوناگون فقهی و عبادی اسلام، دستورات مؤكد مبنی بر مسواك زدن هنگام ساختن وضو و نماز آمده است و با توجه به این كه نمازگزار روزانه حداقل 3 بار وضو می گیرد، چنانچه قبل از هر وضو اقدام به مسواك زدن بكند، از حداكثر پاكیزگی لازم برای پیشگیری از تمامی بیماریهای دهان و دندان برخوردار می شود.

اخبار مرتبط

دیدگاه کاربران

نتیجه ای یافت نشد.

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی، جهت ثبت نظر به سایت واردشوید