کاربر میهمان
1094
0
0

قیمت : 80,000 تومان

نام : دینامیک
گروه : فیزیک
مدرس : مهندس صابری
خلاصه محصول : فیزیک کنکور - دینامیک

توضیحات محصول :

ضمن تدریس و گردآوری نکته به نکته کل مباحث فیزیک این مطالب را خواهید آموخت مفاهیم اولیه نیروها و قوانین نیوتن ، روش های حل کوتاه در مسائل کشش نخ ، بررسی سطوح ترکیبی مختلف نظیر طناب وکشش طناب ، نیروی کشسانی فنر و تعادل ها ، سطح شیبدار، ماشین آتود ، تحلیل نیروهای بین اجسام و روی هم اندازه حرکت ، آسانسور و حرکت دایره ای ، حرکت دایره ای در راستای قائم ، قانون گرانش نیوتن ، ماهواره و حل برترین تست های کنکور در مباحث حرکت دایره ای به همراه آموزش تکنیک های قوی چنانچه بسیار جدی از این مجموعه استفاده شود به جرات مدعی هستیم درصد بالای 80 را در کنکورآتی کسب خواهید کرد .

نظر کاربران