کاربر میهمان
1200
2
0

قیمت : 50,000 تومان

نام : حسابان
گروه : حسابان
مدرس : استاد همایون افخم
خلاصه محصول : ارتقای معدل و پیش نیاز کنکور

توضیحات محصول :

  ضمن  تدریس  نکته به نکته کل کتاب حسابان در فصل اول تشریح کامل دنباله ها ، تابع و معادله درجه 2، تقسیم چندجمله ای ها و بخش پذیری حل معادلات گویا ، قدرمطلق و معادلات قدر مطلق درفصل دوم تساوی دو تابع ، توابع چند ضابطه ای ، اعمال جبری روی تابع ، جمع و تفریق توابع از روی نمودار ، ترکیب توابع ، تعیین دامنه و برد توابع ، توابع زوج و فرد ، توابع صعودی نزولی و یک به یک ، وارون تابع و تابع جزء صحیح در فصل سوم روابط و بست های مثلثاتی ، حل معادلات مثلثاتی و توابع معکوس مثلثاتی در فصل چهارم حد و پیوستگی ، تشریح مفهوم حد ، رفع ابهام ، محاسبه حد چپ و راست،پیوستگی توابع درفصل پنجم مشتق و قواعدمشتق گیری ،مشتق پذیری ، معادلات خطوط مماس و قائم ، مشتق ترکیب توابع و مشتق توابع معکوس چنانچه بسیار جدی ازاین مجموعه استفاده شود به جرات مدعی هستیم نمره بالای 18را درامتحانات کسب خواهید کرد .       
 

پرفروشترین محصولات مشابه

نظر کاربران