کاربر میهمان
2082
0
0

قیمت : 50,000 تومان

نام : مشتق و کاربرد مشتق
گروه : ریاضی
مدرس : استاد رضا آزاد
خلاصه محصول : ریاضیات تجربی کنکور

توضیحات محصول :

در این مجموعه آموزشی ، ضمن  تدریس  نکته به نکته  مبحث مشتق و کاربرد مشتق مطالب زیر را تحت عنوان آهنگ  متوسط  و لحظه ای  تغییر تابع ، روابط مشتق گیری به طور کامل ،مشتق رابطه ضمنی ، مشتق توابع خاص ، معادلات خطوط مماس  و قائم  بر منحنی ، نقطه بحرانی ، اکسترمم های مطلق و اکسترمم های نسبی توابع ، صعودی و نزولی ، تقعر منحنی ، نقطه عطف ، بررسی نمودار تابع درجه سوم  تدریس شده است حل مثال های منتخب و تست های کنکور متنوع چنانچه بسیار جدی ازاین مجموعه استفاده شود به جرات مدعی هستیم درصد بالای 80 را در کنکور کسب خواهید کرد    

نظر کاربران