کنکور آسان شد
همراه با موسسه آموزشی اندیشه

اساتید موسسه اندیشه

صفحه خانگی اساتید- موسسه علمی آموزشی اندیشه

نام استاد : استاد شهرام حجتی

تعداد بازدید: 2356

استاد شهرام حجتی

لیسانس مکانیک

دارای 15 سال سابقه تدریس

مدرس برترین مدارس کشور

مدارس نمونه شاهد

کانون فرهنگی آموزش

دارنده چندین لوح تقدیر از مدارس برتر