کنکور آسان شد
همراه با موسسه آموزشی اندیشه

اساتید موسسه اندیشه

صفحه خانگی اساتید- موسسه علمی آموزشی اندیشه

نام استاد : استاد رحیم پور ازغدی

تعداد بازدید: 1606

استاد رحیم پور ازغدی